வவுனியா புதுக்குளம் மகாவித்தியாலயத்தின் நூற்றாண்டு விழா நேரடி ஒளிபரப்பு

மழை மற்றும் மின்சாரத்தடை காரணமாக நேரடி ஒளிபரப்பில் ஏற்பட்ட தடங்கலுக்கும் தாமதத்திற்கும் வருந்துகின்றோம்..

 
Copyright © 2015 Vavuniya Net || Designed by AZnet Solutions