பொதுஅறிவு – தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!!

490


logo-300x268

தோட்ட நகரம் – சிங்கப்பூர்கேக் நாடு – ஸ்கொட்லாந்து

புன்னகை நாடு – தாய்லாந்துமரகதத்தீவு- அயர்லாந்துதங்க கூட்டு ரோம நாடு- அவுஸ்திரேலியா


தங்க நிலம் – கானா

வெள்ளை மேகங்களின் நாடு- நியூஸிலாந்து


நைல் நதியின் பரிசு – எகிப்து

முத்துத்தீவு – பக்ரெய்ன்

வில்லி நிலம் – கனடா

ஆயிரம் ஏரிகளின் நாடு – பின்லாந்து


ஐரோப்பாவின் விளையாட்டு மைதானம்– சுவிட்சர்லாந்து