பொதுஅறிவு – தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!!

547

logo-300x268

தோட்ட நகரம் – சிங்கப்பூர்

கேக் நாடு – ஸ்கொட்லாந்து

புன்னகை நாடு – தாய்லாந்து

மரகதத்தீவு- அயர்லாந்து

தங்க கூட்டு ரோம நாடு- அவுஸ்திரேலியா

தங்க நிலம் – கானா

வெள்ளை மேகங்களின் நாடு- நியூஸிலாந்து

நைல் நதியின் பரிசு – எகிப்து

முத்துத்தீவு – பக்ரெய்ன்

வில்லி நிலம் – கனடா

ஆயிரம் ஏரிகளின் நாடு – பின்லாந்து

ஐரோப்பாவின் விளையாட்டு மைதானம்– சுவிட்சர்லாந்து