கண்ணை நம்ப முடியாத ஓவிய படைப்புகள்..(படங்கள்)

78


ஸ்பெயின் நாட்டைச் சேர்ந்த இளம் ஓவியக்கலைஞரான ருபன் பெல்லோசோ அடோர்ன (Ruben Belloso Adorna) என்பவரால் வரையப்பட்ட ஓவியங்களே இவையாகும். இவரின் ஓவியங்கள் நிஜ உருவங்களை போன்றே பிரதிபலிப்பதால் மக்கள் மத்தியில் பலத்த வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

6 5 4 3 2 1