பெயர் மாற்றப்பட்ட நாடுகளும் அவற்றின் புதிய பெயர்களும்!!

581


1.டச்சு கயானா – சுரினாம்.

2.அப்பர் வோல்டா – புர்க்கினா பாஸோ3.அபிசீனியா – எதியோப்பியா

4.கோல்ட் கோஸ்ட் – கானா5.பசுட்டோலாந்து – லெசதொ6.தென்மேற்கு ஆபிரிக்கா – நமீபியா


7.வட ரொடீஷியா – சாம்பியா

8.தென் ரொடீஷியா – சிம்பாவே


9.டாங்கனீகாம,சன்ஸிபார் – தான்சானியா

10.கோட்டே டி ஐவோயர் – ஐவரி கோஸ்ட்

11.சாயிர் – கோங்கோ

13.சோவியத்யூனியன் – ரஷ்யா


14.பர்மா – மியான்மர்

15.கிழக்கு பாகிஸ்தான் – பங்களாதேஷ்

16.சிலோன் – ஸ்ரீலங்கா

17.கம்பூச்சியா – கம்போடியா

18.பாரசீகம்,பெர்ஷியா – ஈரான்

19.மெஸமடோமியா – ஈராக்

20.சயாம் – தாய்லாந்து

21.பார்மோஸ – தைவான்

22.ஹொலந்து – நெதர்லாந்து

23.மலாவாய் – நியூசிலாந்து

24.மலகாஸி – மடகாஸ்கர்

25.பாலஸ்தீனம் – இஸ்ரேல்

26.டச் ஈஸ்ட் இண்டீஸ் – இந்தோனேசியா

27.சாண்ட்விச் தீவுகள் – ஹாவாய்

28.அப்பர் பெரு – பொலிவியா

29.பெக்குவானாலாந்து – போட்ஸவா