உலகசாதனை பட்டியிலில் இடம்பிடித்த உலகின் மிகச்சிறிய நாய்!!

18


Worlds-Smallest-Dog

மனிதர்களால் உலகசாதனை நிகழ்த்துப்படுவது ஒரு வகை. விலங்குகளால் சாதனை நிகழ்த்தப்படுவது இன்னொரு வகை. இது போன்று வழமைக்கு மாறாக அல்லது இயற்கைக்கு மாறாக இருக்கும் சில விடயங்களும் உலகசாதனையாக அறிவிக்கப்படுவது வழமை.


இப்படித்தான் ஒரு நாய் உலகின் மிகச்சிறிய நாயாக அடையாளம் காணப்பட்டு உலகசாதனை புத்தகத்தில் இடம் பிடித்துள்ளது. இவ்அறிவிப்பு கடந்த வாரம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2 வயதாகும் குறித்த நாய்க்குட்டியின் எடை வெறும் 500 கிராம் மாத்திரமே. இதன் உயரம் 9.65 சென்ரி மீற்றர்கள் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன்னர் உலகின் மிகச்சிறிய நாய்க்குட்டியாக அறிவிக்கப்பட்ட அமெரிக்காவின் புளோரிடா மாநிலத்தை சேர்ந்த ஒரு நாய்க்குட்டி 10.16 சென்றி மீற்றர் உயரத்துடன் காணப்பட்டது.



எனினும் அதனை விட இந்நாய்க்குட்டி உயரம், எடை என்பவற்றில் குறைவாக இருப்பதானால் தற்போது உலகின் மிகச்சிறிய நாய்க்குட்டி ஆக உலகசாதனை பட்டியலில் இடம் பிடித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும்   சில மிகச் சிறிய நாய்களின் தொகுப்பு கீழே தரப்பட்டுள்ளது..


1 2 3 4 5
6