வவுனியா மாவட்டம் இறுதி முடிவுகள் : கூட்டமைப்பு 40 324 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி!!

336


northern_map

  

   


 

வவுனியா மாவட்டம் இறுதி முடிவுகள் விபரம்..


தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பு – 40 324 வாக்குகள்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு – 16 301 வாக்குகள்
ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் – 1 967 வாக்குகள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 1 704 வாக்குகள்
ஜனநாயக ஐக்கிய கூட்டமைப்பு – 170 வாக்குகள்
மக்கள் விடுதலை முன்னணி -158 வாக்குகள்
சுயேட்சை குழு 6 – 155 வாக்குகள்
சுயேட்சை குழு 3 – 45 வாக்குகள்

 

பதிவு செய்யப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் – 94 644*
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் – 65 410
செல்லுபடியான மொத்த வாக்குகள் – 61 019
நிராகரிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் – 4 391