வவுனியா வடக்கு பிரதேச சபையின் இலவச ஆயுள்வேத மருத்துவ முகாம்!!

380


vav-north

உள்ளுராட்சி வாரத்தை முன்னிட்டு வவுனியா வடக்கு பிரதேச சபைக்கு உட்பட்ட குளவிசுட்டான், மாறாயிளுப்பை ஆகிய பிரதேசங்களில் இலவச ஆயுர்வேத மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது.இந்நிகழ்வில் ஆயுள்வேத மருத்துவத்தின் முக்கியத்துவம் பற்றியும், அதனை மக்கள் பெற்றுக்கொள்ளும் வழிமுறைகள் பற்றியும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.

இந்நிகழ்வில் இலவசமாக ஆயுள்வேத மருந்துகள் வழங்கப்பட்டதுடன் வைத்திய ஆலோசனைகளும் வழங்கப்பட்டன.