திடீரென இளம் பெண்ணின் காரில் ஏறிய நபர் செய்த மோசமான செயல்!!

839


கனடாவில்..


கனடாவில் படிப்பை முடிந்து சொந்தமாக தொழில் ஒன்றைத் துவக்கும் ஆசையிலிருந்த ஒரு இளம்பெண்ணின் கனவு, சம்பந்தமே இல்லாத ஒருவரால் துவங்கும் முன்பே முடிந்துபோனது.Manitobaவைச் சேர்ந்த Brittany Bung (19) உணவகம் ஒன்றில் வேலை செய்துவந்தார். சமையல் கலை பயின்று, சொந்தமாக காபி ஷாப் ஒன்றைத் துவங்குவதுதான் அவரது கனவு.


அன்று வேலைக்கு புறப்பட்ட Brittany, பெட்ரோல் நிரப்புவதற்காக தனது காரை பெட்ரோல் நிலையத்தில் நிறுத்தியுள்ளார். அப்போது, அங்கு சட்டை அணியாத இளைஞர் ஒருவர் பெட்ரோல் நிலைய ஊழியர்களிடம் த.கராறு செய்துகொண்டிருந்திருக்கிறார்.


Brittanyயின் காரைக் கண்டதும், சட்டென அவரது காரில் ஏறிய அந்த இளைஞர், க.த்.தி.யை.க் கா.ட்டி மி.ர.ட்.டி காரை கிளப்பச் சொல்ல, ப.யந்துபோன Brittanyயும் காரைக் கிளப்பியிருக்கிறார். சற்று தூரம் சென்றதும், திடீரென அந்த இளைஞர் Brittanyயை ச.ர.மா.ரி.யா.க க.த்.தி.யா.ல் கு.த்.தி.யி.ரு.க்.கி.றா.ர்.

மு.க.ம், க.ழு.த்.து, மா.ர்.பு என பல இடங்களில் க.த்.தி.க்.கு.த்.து விழ, கைகளால் த.டுக்கும்போது, கைகளிலும் பல க.த்.தி.க்.கு.த்.து.க.ள் வி.ழுந்துள்ளன Brittanyக்கு. ப.டு.கா.ய.ம.டை.ந்.த நிலையிலும், காரிலிருந்து இறங்கிய Brittany அவசர உதவியை அழைத்துள்ளார்.

ஆனால், மருத்துவமனைக்கு செல்லும் வழியிலேயே அவரது உ.யி.ர் பி.ரிந்துவிட்டிருக்கிறது. இதற்கிடையில், Brittanyயை க.த்.தி.யா.ல் கு.த்.தி.ய இளைஞர் பெயர் Jordan Belyk (24) என்று தெரியவந்துள்ளது. 12 வயதில் தன் கண் முன்னே தன் தாய் கொ.ல்.ல.ப்.ப.ட்.ட.தை.க் கண்ட Jordan, கடுமையான போ.தை.க்.கு அ.டி.மை.யா.கி.யி.ரு.க்.கி.றா.ர்.

தன்னுடைய போ.தை.யா.ல் ஒ.ரு உ.யி.ர் ப.ரி.தா.ப.மா.க ப.லி.யா.கி.வி.ட்.ட.தை அறிந்து, தான் வருந்துவதாக தெரிவித்துள்ளார் Jordan.

ஆனால், அவரது வருத்தம், போன உ.யி.ரை திரும்பக் கொண்டு வந்துவிடுமா என்ன? வழக்கு தொடர்கிறது, அவருக்கு 12 முதல் 15 ஆண்டுகள் வரை சி.றை.த் த.ண்டனை வழங்குமாறு சட்டத்தரணிகள் கோரியுள்ளார்கள். தீர்ப்பை, மே மாதம் 11ஆம் திகதிக்கு ஒத்திவைத்துள்ளார் நீதிபதி.