22 கரட் தங்கப் பவுணின் விலையில் இன்று ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம்!!

926

இலங்கையில்..

இலங்கையில், தங்கத்தின் விலையில் இன்றும்(16.05.2023) வீழ்ச்சி பதிவாகியுள்ளது. அடுத்த சில நாட்களில் தங்கத்தின் விலை மேலும் குறைய வாய்ப்புள்ளதாக தங்க உற்பத்தியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதன்படி இன்றைய தினம்(16.05.2023) தங்க அவுன்ஸின் விலை 631,773 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது. மேலும், 24 கரட் தங்கம் ஒரு கிராமின் விலை 22,290 ரூபாவாக இன்று பதிவாகியுள்ளதுடன், 24 கரட் தங்கப் பவுணொன்றின் இன்றைய விலை 178,300 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

அத்துடன், 22 கரட் தங்கப் பவுணொன்றின் இன்றைய விலை 163,500 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது. அத்துடன் 22 கரட் தங்கம் ஒரு கிராமின் விலை 20,440 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

இதேவேளை, 21 கரட் தங்கம் ஒரு கிராமின் விலை 19,530 ரூபாவாகவும், 21 கரட் தங்கப் பவுணொன்றின் விலை 156,050 ரூபாவாகவும் இன்றையதினம் பதிவாகியுள்ளது.