வவுனியா தமிழ் மத்திய மகாவித்தியாலய மாணவர்கள் கணித – விஞ்ஞான பிரிவில் மாவட்டத்தில் முதலிடம்!!

5759


வெளியாகியுள்ள உயர்தர பரீட்சை பெறுபேற்றில் கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞான பிரிவில் வவுனியா மாவட்ட மட்டத்தில் வவுனியா தமிழ் மத்திய மகாவித்தியாலய மாணவர்கள் முதலிடங்களை பெற்றுள்ளனர்.இதன் பிரகாரம் கணிதப் பிரிவில் நிசாந்தன் மாவட்ட மட்டத்தில் முதலாமிடத்தையும், விஞ்ஞானப் பிரிவில் விதுவர்சன் மாவட்ட மட்டத்தில் முதலாமிடத்தையும் பெற்றுள்ளதுடன் வர்த்தகப் பிரிவில் நான்கு மாணவர்கள் 3 பாடங்களில் ஏ சித்திகளையும் பெற்றுள்ளனர்.இம் மாணவர்களுக்கு வவுனியா நெற் இணையம் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம். முழுமையான விபரங்களை தெரிந்துகொள்ள வவுனியா நெற் இணையத்துடன் இணைந்திருங்கள்.