தங்க விலையில் இன்று ஏற்பட்டுள்ள சடுதியான மாற்றம்!!

1038


தங்கம்..நேற்றையதினத்துடன் ஒப்பிடும் போது இன்றையதினம்(01.11.2023) தங்கத்தின் விலை சற்று குறைந்துள்ளது. இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள தகவல்களின் படி, இன்றைய தினம் தங்க அவுன்ஸின் விலையானது 648,249.91 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.நேற்றையதினத்துடன் ஒப்பிடும் போது இது சிறு வீழ்ச்சி என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதேவேளை, சந்தை நிலவரங்களின் படி இன்றையதினம் தங்க அவுன்ஸின் விலை 649,547 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.
மேலும், 24 கரட் தங்கம் ஒரு கிராமின் விலை 22,920 ரூபாவாக இன்று பதிவாகியுள்ளதுடன், 24 கரட் தங்கப் பவுணொன்றின் இன்றைய விலை 183,300 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.


22 கரட் தங்கப் பவுணொன்றின் இன்றைய விலை 168,100 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது. அத்துடன் 22 கரட் தங்கம் ஒரு கிராமின் விலை 21,010 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

இதேவேளை, 21 கரட் தங்கம் ஒரு கிராமின் விலை 20,060 ரூபாவாகவும், 21 கரட் தங்கப் பவுணொன்றின் விலை160,450 ரூபாவாகவும் இன்றையதினம் பதிவாகியுள்ளது. எனினும் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இந்த விலைகளில் இருந்து மாற்றம் பெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.