வவுனியா அல் அக்ஸா மகா வித்தியாலயத்தில் புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில் 3 மாணவர்கள் சித்தி!!

771

வவுனியா, அல் அக்ஸா மகா வித்தியாலயத்தில் புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில் 3 மாணவர்கள் சித்தியடைந்துள்ளனர்.

தரம் 5 மாணவர்களின் புலமைப் பரிசில் பரீட்சை பெறுபேறுகள் வெளியாகியுள்ளன. அதில் வவுனியா, சாளம்பைக்குளம் அல் அக்ஸா மகாவித்தியாலயத்தில் 3 மாணவர்கள் வெட்டுப் புள்ளிகளுக்கு மேல் பெற்று சித்தியடைந்துள்ளனர்.

அந்தவகையில், முஹம்மத் மக்சூத் பாத்திமா நப்லா 176 புள்ளிகளையும், ரிஸான் பாத்திமா ரிஸ்கா 167 புள்ளிகளையும், அப்துல் ஜபரூத் பாத்திமா ஜெஸா 153 புள்ளிகளையும் பெற்று சித்தியடைந்து அந்த பாடசாலைக்கும், கிராமத்திற்கும் புகழைப் பெற்றுக் கொடுத்துள்ளனர்.