பேக்கரி உற்பத்திப் பொருட்களின் விலையில் மாற்றம்?

540

பேக்கரி உற்பத்திப் பொருட்களின் விலை குறைக்கப்பட மாட்டாது என பேக்கரி உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

எரிவாயு விலை குறைக்கப்பட்டுள்ள போதிலும் பேக்கரி உற்பத்திப் பொருட்களின் விலை குறைக்கப்படும் தீர்மானம் இல்லை என்று குறித்த சங்கத்தின் தலைவர் என்.கே.ஜயவர்தன தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த காலங்களில் எரிபொருள் மற்றும் மின்சாரக் கட்டணங்கள் அதிகரிக்கப்பட்ட போதிலும் தமது சங்கம் உற்பத்திப் பொருட்களின் விலைகளை உயர்த்தவில்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

மேலும், மூலப் பொருட்களுக்கான விலை குறைக்கப்பட்டால் பேக்கரி உற்பத்திப் பொருட்களின் விலையை குறைக்க முடியும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.