யானை கைத்தொலைபேசியை இயக்குவதை பார்த்ததுண்டா?? (வீடியோ இணைப்பு)

1


elephant

தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி மனிதனுக்கு மட்டுமன்றி விலங்குளையும் வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது என்பது இக்காணொளி மூலம் உங்களுக்கு புரியும்.


இன்றைய காலகட்டத்தில் மிகவும் விரைவாகவும் பலரின் அபிமானங்களை பெற்று வருவது தைத் தொலைபேசியின் வளர்ச்சியாகும். பல நிறுவனங்கள் போட்டி தமது உற்பத்திகளை பெருக்க புது புது உத்திகளை பயன்படுத்தி வருகின்றன.

இங்கு ஒரு யானை ஒன்று மிகவும் அலாதியாக கைத்தொலைபேசியை இயக்குகின்றது பாருங்கள்.