சாதனையால் வந்த வேதனை!

408


உலகின் நெருக்கடியான நகரங்களுக்குள் ஒன்றான ஜெனிவா நகருக்குள் 200 km/h வேகத்தில் மோட்டோர் சைக்கில் ஓடி சாகசம் புரிந்த ஒருவருக்கு 18 மாத மூடிய சிறைவாசம் கிடைத்துள்ளது. இந்த சம்பவம் 30 மே 2007 இல் நடைபெற்றுள்ளது.

இவரின் இந்த விபரீத சாகசத்தை கீழேயுள்ள கானொளியில் பாருங்கள்!