சாதனையினை விசித்திரமாக வெளிப்படுத்திய பெண் (வீடியோ இணைப்பு)

523

சாதனை என்ற மூன்றெழுத்து தான் மனிதர்களை எதையும் செய்யத் தூண்டுகிறது. தோல்விக்கு துவளாமல் தொடர்ந்து முயன்றால் சாதனையை நிறைவேற்ற முடியும். இவ்வகையான சாதனைக்குரிய முயற்சியினை வெளிப்படுத்தும் பெண்ணை இங்குள்ள காணொளியில் காணலாம்.