இந்த ஓவியங்களை உங்களால் நம்பமுடிகின்றதா?(படங்கள், வீடியோ)

39


பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த கரேன் எலண்ட் என்பவர் எந்தவொரு உணவுப்பொருளையும் ஓவியமாக மாற்றும் வல்லமை பொருந்தியவர்.

இவருக்கு திரவநிலையிலுள்ள உணவுகளையோ அல்லது திண்மநிலையிலுள்ள உணவுகளையோ அல்லது மாவினாலான உணவுப்பொருட்களையோ வழங்கினால் போதும் உடனேயே அவற்றினை தத்துரூபமான ஓவியங்களாக மாற்றிவிடுவாராம்.


9 8 7 6 2 3 4 5 1