தானங்களின் பலன்

419


தானம் கொடுப்பது உலகில் உள்ள எதையும் விட சிறந்ததாகும். அதே சமயம் எந்த வகையான தானத்திற்கு என்ன வகையானபலன் கிடைக்கும்?

நெய் தானம் – பினி நீங்கும்அரிசி தானம் – பாவம் அகலும்

தேங்காய் தானம் – காரிய வெற்றிஆடை தானம் – ஆயுள் விருத்திதேன் தானம் – புத்திர விருத்தி


அன்னதானம் – ஆண்டவன் அருள்