வவுனியா இ.போ.சபை சாலை முகாமையாளர் இடைநிறுத்தம்!!

496


இ.போ.சபை சாலை முகாமையாளர்..


இ.போ.சபையின் வவுனியா சாலை முகாமையாளர் இன்று இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளார்.

சாரதி ஒருவருக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு இ.போ.சபை தலைமைக் காரியாலயத்தினால் வவுனியா சாலை முகாமையாளருக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது.ஆனால், தலைமைக் காரியாலயத்தினால் தெரிவிக்கப்பட்ட கட்டளைக்கு மாறாக குறித்த சாரதிக்கு சார்பாக ஓழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்தது.


இது தொடர்பில் அறிந்து கொண்ட இ.போ.சபை தலைமைக் காரியாலயம் குறித்த வவுனியா சாலை முகாமையாளரை குறித்த செயற்பாடு காரணமாக வேலையில் இருந்து இடைநிறுத்துவதாக கடிதம் மூலம் அறிவித்துள்ளது.

இதன்படி இ.போ.சபை வவுனியா சாலை முகாமையாளரான சஹுர் என்பருக்கே இத் தற்காலிக இடைநிறுத்தம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.