அமெரிக்க டொலரின் பெறுமதியில் மீண்டும் ஏற்பட்ட அதிகரிப்பு!!

570

அமெரிக்க டொலர்..

இலங்கையில் உரிமம் பெற்ற வர்த்தக வங்கிகளில் அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.

வர்த்தக வங்கிகளில் அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் விற்பனை விலை இன்றைய தினம் 380 ரூபாயாக பதிவாகியுள்ளது. அதற்கமைய, டொலர் ஒன்றின் கொள்வனவு விலை 363 ரூபாயாக பதிவாகியுள்ளது.
இதேவேளை, ஸ்டெர்லிங் பவுண்ட் ஒன்றின் கொள்வனவு விலை 443.88 ரூபாயாக பதிவாகியுள்ளதுடன் கொள்வனவு விலை 466.64 ரூபாயாக பதிவாகியுள்ளது.