அழிந்த தரவுகளை மீட்டெடுக்க ஒரு மென்பொருள்..!

244


உங்கள் கணனி வந்தட்டு(hard drive) , USB (விரலி), SD card ( தரவு அட்டைகள்) என்பவற்றில் அழிந்துபோன தரவுகளை மீட்டெடுக்க உதவும் மிகச்சிறிய அளவிலான ஒரு சிறந்த மென்பொருளை இங்கு நீங்கள் தரவிறக்கிகொள்ளலாம்.

format பண்ணப்பட்ட hard drive, பழுதடைந்த hard drive போன்றவற்றில் இருந்து தரவுகளை மீட்க முடிகின்றமையுடன், USB , SD , ஏனைய removable discks களில் அழிக்கப்பட்ட தரவுகளையும் மீட்க முடியும்.


அளவு : 4Mb

தரவிறக்க :  Download