புத்தளம் மாவட்டம் – இறுதி முடிவு..!

438


ELE Result

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்இடங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி18018550.4%5
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு15313042.83%3
மக்கள் விடுதலை முன்னணி122113.42%0
ஜனநாயகக் கட்சி8980.25%0
பொது ஜன பெரமுன4410.12%0
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி2420.07%0
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி1970.06%0
அகில இலங்கை தமிழர் மகாசபை1010.03%0
ஜனசெத பெரமுன290.01%0
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு230.01%0