குருணாகல் மாவட்டம் – இறுதி முடிவு..!

727


ELE Result

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்இடங்கள்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு47412449.26%8
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி44127545.85%7
மக்கள் விடுதலை முன்னணி410774.27%0
ஜனநாயகக் கட்சி31190.32%0
பொது ஜன பெரமுன7880.08%0
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி3910.04%0
எமது தேசிய முன்னணி3330.03%0
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி2560.03%0
ஜனசெத பெரமுன1020.01%0
நவ சிஹல உறுமய530.01%0