கேகாலை மாவட்டம் – இறுதி முடிவு..!

493


ELE Result

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்இடங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி24746749.52%5
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு22720845.47%4
மக்கள் விடுதலை முன்னணி181843.64%0
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ்24480.49%0
பொது ஜன பெரமுன15300.31%0
ஜனநாயகக் கட்சி7390.15%0
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி5700.11%0
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி4940.1%0
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி2370.05%0
எமது தேசிய முன்னணி2340.05%0