நுவரெலியா மாவட்டம் – இறுதி முடிவு..!

517


ELE Result

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்இடங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி22892059.01%5
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு14734837.98%3
மக்கள் விடுதலை முன்னணி55901.44%0
பிரஜைகள் முன்னணி22500.58%0
ஜனநாயகக் கட்சி10550.27%0
ஈழவர் ஜனநாயக முன்னணி6050.16%0
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி4270.11%0
பொது ஜன பெரமுன3130.08%0
ஜனசெத பெரமுன900.02%0
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி590.02%0