ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டம் – இறுதி முடிவு..!

582


ELE Result

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்இடங்கள்
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு19698053.84%4
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி13043335.65%2
மக்கள் விடுதலை முன்னணி365279.98%1
பொது ஜன பெரமுன4190.11%0
ஜனநாயகக் கட்சி3850.11%0
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி2870.08%0
எமது தேசிய முன்னணி1790.05%0
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி1290.04%0
ஜனசெத பெரமுன970.03%0
ஒக்கொம வெஸியோ ஒக்கொம ரஜவரு அமைப்பு380.01%0