மஹநுவர மாவட்டம் – இறுதி முடிவு..!

439


ELE Result

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்இடங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி44076155.57%7
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு30915238.98%5
மக்கள் விடுதலை முன்னணி306693.87%0
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ்44000.55%0
ஜனநாயகக் கட்சி27710.35%0
பொது ஜன பெரமுன23050.29%0
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி5170.07%0
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி3490.04%0
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி3450.04%0
ஜனசெத பெரமுன1550.02%0