கொழும்பு மாவட்டம் – இறுதி முடிவு..!

574


ELE Result

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்இடங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி64074353%11
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு47406339.21%7
மக்கள் விடுதலை முன்னணி813916.73%1
ஜனநாயகக் கட்சி52380.43%0
பொது ஜன பெரமுன21370.18%0
தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணி7230.06%0
எமது தேசிய முன்னணி4970.04%0
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி4630.04%0
ஐக்கிய சோசலிச கட்சி4290.04%0
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி4220.03%0