திகாமடுல்லை மாவட்டம் – இறுதி முடிவு..!

617


ELE Result

கட்சிகள்பெற்ற வாக்குகள்வீதம்இடங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி15101346.3%4
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு8933427.39%2
இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி4542113.92%1
அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ்3310210.15%0
மக்கள் விடுதலை முன்னணி53911.65%0
அகில இலங்கை தமிழ்க் காங்கிரஸ்4390.13%0
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி2370.07%0
ஜனநாயகக் கட்சி2310.07%0
முன்னிலை சோஷலிஸ கட்சி1590.05%0
ஐக்கிய மக்கள் கட்சி1570.05%0