இப்படியும் ஓவியம் வரையலாமா?

ஒரு பந்தினைக் கொண்டு ஓவியம் வரைய முடியுமா? கீழுள்ள கானொளியைப் பார்த்துவிட்டு சொல்லுங்கள். 

பார்த்து சிரிக்க…!

இந்த வீடியோவைப் பார்த்து வயிறு குலுங்கச் சிரியுங்கள் 

விஜய் தொலைக்காட்சி சினிமா விருதுகள் 2013

விஜய் தொலைக் காட்சியினால் நடார்த்தப்படும் வருடார்ந்த சினிமா விருதுகள் நிகழ்ச்சியினை இங்கே முழுமையாகப் பார்வையிடலாம்.  

சாதனையால் வந்த வேதனை!

உலகின் நெருக்கடியான நகரங்களுக்குள் ஒன்றான ஜெனிவா நகருக்குள் 200 km/h வேகத்தில் மோட்டோர் சைக்கில் ஓடி சாகசம் புரிந்த ஒருவருக்கு 18 மாத மூடிய சிறைவாசம் கிடைத்துள்ளது. இந்த சம்பவம் 30 மே...