வவுனியாவில் 12 ஜோதி லிங்க தரிசனம்..!

543

பிரம்ம குமரிகள் இராஜயோக நிலையத்தின் ஏற்பாட்டில் எதிர்வரும் 18-07-2013 முதல் 21-07-2013 வரை 12 ஜோதி லிங்க தரிசனம் இடம்பெறும்.

வவுனியா சுத்தானந்த இந்துளைஞர் சங்க கலாச்சார மண்டபத்தில் நடைபெற ஏற்பாடாகியிருக்கும் இந்நிகழ்வானது குறித்த நான்கு நாட்களிலும் காலை 8.30 மணி முதல் இரவு 8 மணிவரை இடம்பெறும்.

2
1